Η ανάλυση λέξεων κλειδιών (SEO= Search Engine Optimization) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει τις σωστές λέξεις/φράσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα σας –μέσα σε κείμενο- με σκοπό να δημιουργήσουν επισκεψιμότητα.

Η ανάλυση αυτή συνήθως δεν είναι μια απλά διαδικασία και πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες αλλιώς κινδυνεύετε να γράφετε κείμενα χωρίς να υπάρχουν αποδέκτες.

Τι χρειάζεται όμως για μία σωστή ανάλυση;

  1. Συνεργασία με τον πελάτη. Δηλαδή με εσάς. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε καθώς και τις πληροφορίες τις οποίες θέλει να μάθει αυτό το κοινό. Χρήσιμοι όροι, ορισμοί, λεξικολογικές αναλύσεις και άλλα θέματα αποτελούν τις «νούμερο ένα» επιλογές σας.
  2. Ελκυστικά κείμενα με σωστά γραμμένο περιεχόμενο αποτελούν πεδίο της βελτιστοποίησης.
  3. Έρευνα ανταγωνισμού είναι απαραίτητο να γίνει μιας και οι ανταγωνιστές πιθανόν να έχουν κάνει σχετικές ενέργειες. Κυρίως εάν ο ανταγωνισμός  είναι ιδιαίτερα έντονος θα πρέπει να γίνει σε βάθος έρευνα.

Αυτές είναι και οι βασικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για να είναι σίγουρο ότι θα βελτιστοποιήσετε τους όρους.

Προσοχή όμως οι όροι αυτοί αλλάζουν και θα πρέπει να γίνεται κατά καιρούς αντίστοιχη ανάλυση. Ανάλογα με την δραστηριότητα του ανταγωνισμού θα πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση της έρευνας.