Χρειάζεστε να αναπτύξετε ένα δικτυακό τόπο σε Joomla!;
Να αναβαθμίσετε ένα ήδη υπάρχον joomla! site; Θέλετε υποστήριξη στο joomla! για να ξεπεράσετε ένα πρόβλημα που σας δυσκολεύει και σας δένει τα χέρια; Δεν υπάρχει καλύτερο joomla support!

Τι μπορούμε να σας προσφέρουμε;

  • εγκατάσταση joomla, εφαρμογής και επιμέρους components
  • μεταφορά ιστότοπου joomla από μια τοπική εγκατάσταση σε ένα live server
  • παραμετροποίηση και εξελληνισμός εφαρμογής και components
  • δημιουργία και παραμετροποίηση themes (templates)
  • αντιμετώπιση ad hock προβλημάτων σε μια εγκατάσταση joomla
  • μεταφορά από έκδοση 1.0.x σε joomla! 1.5.x (joomla migration)
  • μελέτη για προώθηση στις μηχανές αναζήτησης (search engine promotion)
  • κατασκευή components και modules για τις δικές σας ανάγκες
  • εκπαίδευση στη χρήση του joomla
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες για την ανάπτυξη ενός joomla site