Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής του ονόματος ενός υπολογιστή, συμμετοχής σε έναν τομέα και προσθήκης μιας περιγραφής υπολογιστή στα Microsoft Windows XP ή στον Microsoft Windows Server 2003.

 Microsoft Active Directory

Windows XP

Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπολογιστή, να συμμετάσχετε σε έναν τομέα ή να προσθέσετε μια περιγραφή υπολογιστή για έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties). Για να εντοπίσετε αυτήν την καρτέλα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).

Αλλαγή ονόματος υπολογιστή και συμμετοχή σε τομέα ή σε ομάδα εργασίας

Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπολογιστή και να συμμετάσχετε σε έναν τομέα ή μια ομάδα εργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Προειδοποίηση Πριν να αλλάξετε τη συμμετοχή ενός υπολογιστή από έναν τομέα σε μια ομάδα εργασίας, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για ένα λογαριασμό στην τοπική ομάδα Administrators.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή (Change).
 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα υπολογιστή στο παράθυρο διαλόγου Όνομα υπολογιστή (Computer Name).
 3. Πληκτρολογήστε τον νέο τομέα ή ομάδα εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Τομέας (Domain) ή στο παράθυρο διαλόγου Ομάδα εργασίας (Workgroup).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα (More), για να αλλάξετε το επίθημα του πρωτεύοντος Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System) (DNS).

  Σημείωση Η έκδοση Home Edition των Windows XP δεν έχει σχεδιαστεί για συμμετοχή σε τομείς. Τα Windows XP Home Edition έχουν σχεδιαστεί για συμμετοχή μόνο σε ομάδες εργασίας. Επομένως, χρησιμοποιήστε τα Windows XP Professional για συμμετοχή σε τομείς.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή.

Προσθήκη μιας περιγραφής υπολογιστή

Για να προσθέσετε μια περιγραφή υπολογιστή, πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια περιγραφή στο πλαίσιο Περιγραφή υπολογιστή (Computer description) της καρτέλας Όνομα υπολογιστή (Computer Name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply).

"Οδηγός αναγνώρισης δικτύου" (Network ID Wizard)

Εάν δεν γνωρίζετε πώς να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναγνώρισης δικτύου" (Network ID Wizard), για να σας βοηθήσει. Για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό αναγνώρισης δικτύου" (Network ID Wizard), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Αναγνωριστικό δικτύου (Network ID).

  Σημείωση Ο οδηγός αυτός είναι μια νέα δυνατότητα των Windows XP. Με αυτόν τον οδηγό, μπορείτε να προσθέσετε τον υπολογιστή σε μια ομάδα εργασίας ή σε έναν τομέα.
 2. Μετακινηθείτε προς τα πίσω και προς τα εμπρός στον οδηγό, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Προηγούμενο (Back) και Επόμενο (Next).

Το πρώτο σύνολο επιλογών του "Οδηγού αναγνώρισης δικτύου" (Network ID Wizard) είναι το εξής:

 • Επιλογή 1
  "Αυτός ο υπολογιστής είναι μέρος ενός δικτύου εταιρείας και τον χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με άλλους υπολογιστές στη δουλειά σας." (This computer is part of a business network, and I use it to connect to other computers at work.)
 • Επιλογή 2
  "Αυτός ο υπολογιστής είναι για οικιακή χρήση και δεν είναι μέρος ενός δικτύου εταιρείας." (This computer is for home use and is not part of a business network.)

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή 1, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

 • Επιλογή 1α
  "Χρήση δικτύου με τομέα." (My company uses a network with a domain.)
 • Επιλογή 1β
  "Χρήση δικτύου χωρίς τομέα." (My company uses a network with a domain.)

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή 1α, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που ζητά τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα χρήστη (User name)
 • Κωδικό πρόσβασης (Password)
 • Τομέα λογαριασμού χρήστη (User account domain)
 • Όνομα υπολογιστή (Computer name)
 • Τομέα υπολογιστή (Computer domain)

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή 1β, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον υπολογιστή ως "Μέλος ομάδας εργασίας" και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ομάδας εργασίας.

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή 2, σας ζητείται να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), για να ξεκινήσει πάλι ο υπολογιστής. Εάν ακολουθήσετε αυτό το βήμα, ο υπολογιστής ρυθμίζεται ως "Μέλος ομάδας εργασίας". Από προεπιλογή, το όνομα της ομάδας εργασίας είναι "Ομάδα εργασίας" (Workgroup).

Στη συνέχεια, η επόμενη σελίδα απαιτεί το όνομα τομέα στο οποίο πρόκειται να προστεθεί ο υπολογιστής. Επίσης, η επόμενη σελίδα απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού που έχει τα δικαιώματα για την προσθήκη ενός υπολογιστή στον τομέα. Επιπλέον, στην επόμενη σελίδα δίνεται η δυνατότητα προσθήκης του λογαριασμού χρήστη, που ορίστηκε στην προηγούμενη σελίδα, σε αυτόν τον υπολογιστή. Τέλος, στην επόμενη σελίδα παρέχονται διάφορα δικαιώματα στον νέο χρήστη στο επίπεδο του τοπικού υπολογιστή.

Ο χρήστης είναι δυνατό να προστεθεί στις ακόλουθες ενσωματωμένες ομάδες στον τοπικό υπολογιστή:

 • Administrators
 • Backup operators
 • Debugger users
 • Guests
 • HelpServicesGroup
 • Network configuration operators
 • Power users
 • Remote desktop users
 • Replicator
 • Users

Σημείωση Εάν ο υπολογιστής είναι μέλος τομέα, ο υπολογιστής διατηρεί επίσης έναν τοπικό τομέα, με λογαριασμούς ασφαλείας. Αυτοί οι λογαριασμοί ασφαλείας αφορούν μόνο τον συγκεκριμένο υπολογιστή. Για να αλλάξετε τομείς στην οθόνη σύνδεσης, πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ALT+DELETE. Εάν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο Τομέας (Domain), κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές (Options) για να εμφανίσετε το πλαίσιο Τομέας (Domain) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον απαιτούμενο τομέα από το μενού.

Σημείωση Γενικά, πρέπει να διαθέτετε πιστοποιήσεις διαχειριστή στον υπολογιστή, για να ολοκληρώσετε τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Windows Server 2003

Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπολογιστή, να συμμετάσχετε σε έναν τομέα ή να προσθέσετε μια περιγραφή υπολογιστή για έναν υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name) του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties). Για να εντοπίσετε αυτήν την καρτέλα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sysdm.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).

Αλλαγή ονόματος υπολογιστή και συμμετοχή σε τομέα ή σε ομάδα εργασίας

Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπολογιστή και να συμμετάσχετε σε έναν τομέα ή μια ομάδα εργασίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Όνομα υπολογιστή (Computer Name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή (Change).
 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα υπολογιστή στο παράθυρο διαλόγου Όνομα υπολογιστή (Computer Name).
 3. Πληκτρολογήστε τον νέο τομέα ή ομάδα εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Τομέας (Domain) ή στο παράθυρο διαλόγου Ομάδα εργασίας (Workgroup).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα (More), για να αλλάξετε το επίθημα του πρωτεύοντος Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System) (DNS).

  Σημείωση Η έκδοση Home Edition των Windows XP δεν έχει σχεδιαστεί για συμμετοχή σε τομείς. Τα Windows XP Home Edition έχουν σχεδιαστεί για συμμετοχή μόνο σε ομάδες εργασίας. Για να συμμετάσχετε σε τομείς, χρησιμοποιήστε τα Windows XP Professional.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή.

Προσθήκη μιας περιγραφής υπολογιστή

Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια περιγραφή στο πλαίσιο Περιγραφή υπολογιστή (Computer description) της καρτέλας Όνομα υπολογιστή (Computer Name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply), για να προσθέσετε την περιγραφή του υπολογιστή.