Συχνά εντοπίζω φωτογρφίες στις οποίες η αναλογία των πλευρών φαίνεται να μην είναι σωστή. Σίγουρα είναι εμφανές ότι έχουν υποστεί "επεξεργασία". Όχι και τόσο προσεκτική όμως.

Παραμορφωμένη Φωτογραφία
Παραμορφωμένη Φωτογραφία

Ας δούμε λίγο το πρόβλημα για να καταλάβουμε καλύτερα την λύση που ακολουθεί.

Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε συγκεκριμένες διαστάσεις σε μια φωτογραφία, για παράδειγμα σε μια ανάρτηση σε ένα blog ή στο facebook, πρέπει να αλλάξουμε τις διαστάσεις της.

Ένα παράδειγμα

Έστω η ακόλουθη φωτογραφία 2560px x 980px

Αρκετές φορές αρκεί μια απλή μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε ποσοστό πχ 50%.

Αρκετές φορές πάλι ορίζουμε μια από τις δυο διαστάσεις (πλάτος ή ύψος) και διατηρώντας την αναλαγία πλευρών η εφαρμογή επεξεργασίας αλλάζει την αντίστοιχη άλλη διάσταση (ύψος ή πλάτος ) κατά αναλογιά πλευρών (constrain proportions).

Στο παράδειγμα μας 1000px x 382,813px