Μπορεί να το γνωρίζεται, μπορεί και όχι, αλλά ήδη πολλοί από εμάς σε καθημερινή βάση χρησιμοποιούμε το cloud hosting. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιείτε το GMail για την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, ή ανεβάζεται τις φωτογραφίες σας στο Flickr, τότε χρησιμοποιείτε δυο δημοφιλή υπηρεσίες που είναι πάνω σε Cloud Hosting.

Cloud Hosting Services

Με το Cloud Hosting σιγά σιγά αποχαιρετούμε την παλιά ιδέα του Web Hosting, όπου ενοικιάζαμε ένα Server, ή χώρο σε ένα Shared Server. Στη θέση τους, το Cloud Hosting μας παρέχει ομαδοποίηση πολλών servers. Έτσι αντί να χρησιμοποιούμε τους πόρους από ένα και μόνο Server, μπορείτε τώρα να έχετε πρόσβαση στους πόρους περισσότερων από ένα Servers, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω του visualization.

Ένα παράδειγμα χρήσης του Cloud Hosting

Λίγο πολύ, όλοι θα έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο μια ιστοσελίδα να καθυστερεί να ανταποκριθεί γιατί είναι πολύ δημοφιλής και έχει μεγάλο αριθμό επισκεπτών ταυτόχρονα συνδεδεμένους.

Με ένα παραδοσιακό Web Hosting λογαριασμό, όταν ο Server φτάσει στα όρια του τότε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αιτήσεις που λαμβάνει συνέχεια.

Με το Cloud Hosting μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερους από ένα Servers. Έτσι μια ιστοσελίδα που έχει μεγάλη κίνηση, μπορεί να έχει πρόσβαση σε όσο BandWidth, σε όση μνήμη, όση επεξεργαστική ισχύς ή κάποιο άλλο πόρο θέλει.

Γενικότερα το Cloud Hosting είναι σχεδιασμένο για να παρέχει υπολογιστική ισχύ κατά απαίτηση. Όταν η ιστοσελίδα σας σταματήσει να ζητάει την επιπλέον ισχύ, αυτή ελευθερώνετε και είναι διαθέσιμη για άλλη ιστοσελίδα.

Μερικοί λόγοι που το Cloud Hosting είναι καλό για εσάς

Το βασικότερο κομμάτι στο Cloud Hosting είναι ότι δεν χρειάζεται ποια να σκέφτεστε το υλικό υπόβαθρο του Server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα σας, αλλά μόνο την ιστοσελίδα σας.

Το Cloud Hosting εύκολα μπορεί να κλιμακωθεί για να καλύψει τις ανάγκες σας σε ενέργεια.

Το Cloud Hosting σας υπολογιστική ισχύ μόνο όταν τη χρειάζεστε

Στο Cloud Host πληρώνετε μόνο του πόρους που χρησιμοποιείτε.